Home » wzniesienie » RAPORT ENERGETYCZNY PAŹDZIERNIK 2021 – POLSKA LIDEREM ŚWIATOWEGO PRZEBUDZENIA

RAPORT ENERGETYCZNY PAŹDZIERNIK 2021 – POLSKA LIDEREM ŚWIATOWEGO PRZEBUDZENIA

Z ogromną radością w sercu piszę ten tekst na podstawie informacji, które spłynęły w ostatnim czasie.

Wchodzimy właśnie w ostatnie trzy miesiące roku, które będą obfitowały w dużo wydarzeń, nie tylko w przestrzeni energetycznej, ale – przede wszystkim – w przestrzeni materialnej. Na to czeka dużo ludzi. Październik to pierwszy miesiąc, w którym zmiany, jakie do tej pory dokonywały się w przestrzeni subtelnej zaczną być także widoczne w przestrzeni materialnej. Jednak przebieg wydarzeń zapowiada się inaczej, niż można tego oczekiwać biorąc pod uwagę dotychczasowe ciągi zdarzeń.

W poprzednim raporcie wspominałam, że w przestrzeni subtelnej rozpoczął się już upadek systemu, a teraz zaczyna on manifestować się w rzeczywistości materialnej. A najpiękniejsze jest to, że to właśnie Polska i Polacy inicjują ten proces na skalę globalną. W tym momencie Polska jest najbardziej rozświetlonym obszarem na naszej Planecie, pomimo, iż ogólny poziom światła był ostatnio globalnie mocno tłumiony za pomocą propagandy i „preparatów ratujących życie”.

Dokładnie w połowie sierpnia z przestrzeni spłynęły do Polski silne energie niosące w sobie wibrację braterstwa, jedności oraz wzajemnego szacunku. Dodatkowo zostały one zakotwiczone w wybranych ludziach. Niezależnie wcześniej w przestrzeni były już obecne wibracje wolności (o energiach wolności w przestrzeni subtelnej pisałam w jeszcze w grudniu 2020). To wszystko spowodowało, że teraz Polska wibruje zupełnie inaczej (dużo jaśniej) niż pozostała część świata. Patrząc retrospektywnie miało to związek ze zdarzeniem centralnym, które odbyło się właśnie 15 sierpnia. Zdarzenie centralne dotyczy minimalnej krytycznej – w stosunku do ogółu ludzi –liczby osób i zakotwicza zupełnie inne częstotliwości energetyczne w przestrzeni. Co następnie skutkuje pojawianiem się nowego przebiegu zdarzeń w rzeczywistości materialnej.

Tym zdarzeniem centralnym były Ustawienia Narodowe. I o ile same ustawienia były tutaj wtórne, o tyle kluczowe było zgromadzenie krytycznej liczby ludzi, którzy stawili się w określonym czasie, w określonym miejscu z jednakową, czystą intencją opartą o miłość i dobro ogółu. (Piszę o tym dopiero w raporcie październikowym, ponieważ raport wrześniowy został przygotowany dokładnie 15 sierpnia – a zamieszczony 17 sierpnia – kiedy to jeszcze w przestrzeni wibracje te nie było w pełni zakotwiczone i ustabilizowane.)

Chcę tutaj podkreślić, że to jest właśnie sposób na zmianę rzeczywistości. Krytycznym czynnikiem jest czysta intencja dla dobra ogółu oraz dostateczna liczba osób. To tworzy zdarzenie centralne, które i może zainicjować zupełnie inny przebieg wypadków. W przypadku, gdy dane wydarzenie zbierze określoną liczbę osób, ale wibracje tych osób są poniżej poziomu konstruktywnego (intencja jest „przeciw czemuś” lub osoby przybywają by realizować swojej osobiste cele – np. wyrazić własne niezadowolenie), to zdarzenie takie jest zwyczajnie marnotrawstwem energii i nie może przynieść zamierzonej zmiany. I tak w wielu przypadkach było do tej pory.

Polska jest krajem szczególnym. Szczególnym pod wieloma względami. Nie tylko historycznym, kulturowymi, społecznymi, ale także energetycznym. To tutaj właśnie jest zlokalizowany jeden z głównych czakramów Ziemi (Wawel). Niezależnie, że być może brzmi to pompatycznie, to nie przesadzę, jeśli napiszę, że to Polska w najbliższych miesiącach odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej całej naszej Planety, co z kolei przekłada się również na zmianę w całym Wszechświecie. To najpiękniejsza informacja, jaką przychodzi mi przekazywać w raportach od samego początku ich publikowania.

Do tej pory zmiany odbywały się wyłącznie w przestrzeni energetycznej. Było to jednak konieczne, by następnie mogły one zacząć materializować się w rzeczywistości fizycznej, choć dopiero wtedy, gdy ludzie zgodnie wyrazili na to zbiorową wolę. I Polska – jako jedyna na świecie w tym momencie – taką zgodną zbiorową wolę wyraziła. Dlatego właśnie po 15 sierpnia weszliśmy już – jako kraj – na wyższy wymiar energetyczny.

Technicznie wygląda to tak, że wibracje braterstwa, jedności i szacunku na trwałe zostały zakotwiczone we wszystkich osobach, które bezpośrednio, pośrednio lub wirtualnie wzięły udział w tych ustawieniach. I mogą dalej rozprzestrzeniać się na pozostałe osoby i poprzez ich ciała być kotwiczone w wymiarze materialnym. To właśnie zasadniczo zmienia dalszy przebieg procesów zmian najpierw w Polsce, a potem na świecie, a docelowo we Wszechświecie. Lawina zmian w materii ruszyła.

W tym momencie w przestrzeni wygląda to, że realnie zmiany w materii ruszą po 20-tym października, a teraz rozchodzi się energetyczna „fala” kotwicząca w ludziach tę nową wibrację. Trzeba natomiast mieć na uwadze, że biorąc pod uwagę liczne czynniki warunkujące układ energii, może to ulec niewielkiemu przesunięciu. Jednak sam proces w materii już zachodzi. I jest nieodwracalny.

Polska jest pierwszym na świecie krajem, który poprzez podniesienie wibracji Polaków (dotyczy to nie tylko tych mieszkających na terenie kraju, ale każdej osoby, związanej energetycznie z Polską, a więc także Polaków poza granicami) realnie wchodzi na wyższy poziom rozwoju i zaczyna manifestować rzeczywistość Nowej Ziemi.

Ponieważ kluczową wibracją jest tutaj wibracja braterstwa i jedności, będziemy w najbliższych tygodniach świadkami lawinowo rosnącej współpracy w kolejnych obszarach życia. O temacie współpracy sygnalizowałam już w raporcie czerwcowym, ale wtedy były to dopiero początki. Teraz proces nabiera już masowego charakteru. W najbliższych tygodniach będziemy świadkami jednoczenia się i mobilizacji różnych środowisk zawodowych, społecznych, kulturowych i terytorialnych. Pojawią się również zupełnie nowe osoby, które spontanicznie „staną do swoich ról”. Ról liderów lub ekspertów. Czeka nas naprawdę piękny czas. Warto więc śledzić nadchodzące wydarzenia. Kluczowa natomiast jest intencja. Jeśli więc ktoś czuje z serca, że jest gotowy wejść w działania dla dobra wszystkich, to teraz jest najlepszy ku temu czas.

Na skutek tych wspólnych działań pojawi się bardzo silne pole, już nie do rozbicia przez niskowibracyjne struktury. Choć oczywiście druga strona będzie podejmować coraz bardziej absurdalne działania, by do tych zmian nie dopuścić. Interesujące jest jednak to, że jednocześnie ona doskonale zdaje sobie już sprawę, że przegrała. Piszę o istniejącym jeszcze dualizmie bez oceny, a wyłącznie po to, by zrozumieć zachodzący proces.

Zawsze gdy pojawiają się dwa bieguny (a póki co jeszcze funkcjonujemy w rzeczywistości dualnej), to w pewnym momencie dochodzi do ich spotkania. Przypomina to spotkanie punktów o przeciwstawnych potencjałach, które nastanie – na skutek takiego spotkania – potrzebują wejść w stan doskonałej równowagi. I Polskę czeka prawdziwe spotkanie jasnej i ciemnej strony, tym razem w przestrzeni materialnej. Tak też będzie w najbliższych tygodniach, więc można przygotować się na pojawienie się szeregu mocnych wydarzeń (dotyczących całego kraju), które odwrócą o 180 stopni bieg zdarzeń w materii. Zdarzenia te dodatkowo wzmocnią chęć i potrzebę łączenia się ludzi i współpracę na rzecz wolności wszystkich.

Jeśli ktoś spodziewa się rewolucji będzie jednak zawiedziony, ponieważ zmiana będzie zachodzić pokojowo, w oparciu o wyższy poziom świadomości i wibrację Prawdy. Najważniejsze jest też to, że kluczem w obliczu wszystkich nadchodzących wydarzeń jest utrzymanie własnej wysokiej wibracji (miłości, szacunku, świadomości jedności – zamiast złości, pogardy dla drugiej strony czy lęku, bo to drugie tę niskowibracyjną stroną zasila), ponieważ to wibracja jest czynnikiem krytycznym, by zmiana zaszła szybko i skutecznie, a stare struktury (szczególnie rządowe) mogły ulec dezintegracji. Tę wysoką wibrację można utrzymać, gdy człowiek zwrócony jest ku swojemu wnętrzu. Dlatego warto skończyć ze skupianiem uwagi na niskowibracyjnych wydarzeniach zewnętrznych, tym co postanawia „rząd”, krytykowaniu istniejących struktur czy na poszukiwaniu własnego spokoju na zewnątrz siebie. To nie jest ten kierunek.

Technicznie wygląda to tak, że wibracje braterstwa, jedności i szacunku na trwałe zostały zakotwiczone we wszystkich osobach, które bezpośrednio, pośrednio lub wirtualnie wzięły udział w tych ustawieniach. I mogą dalej rozprzestrzeniać się na pozostałe osoby i poprzez ich ciała być kotwiczone w wymiarze materialnym. To właśnie zasadniczo zmienia dalszy przebieg procesów zmian najpierw w Polsce, a potem na świecie, a docelowo we Wszechświecie. Lawina zmian w materii ruszyła.

W tym momencie w przestrzeni wygląda to, że realnie zmiany w materii ruszą po 20-tym października, a teraz rozchodzi się energetyczna „fala” kotwicząca w ludziach tę nową wibrację. Trzeba natomiast mieć na uwadze, że biorąc pod uwagę liczne czynniki warunkujące układ energii, może to ulec niewielkiemu przesunięciu. Jednak sam proces w materii już zachodzi. I jest nieodwracalny.

Polska jest pierwszym na świecie krajem, który poprzez podniesienie wibracji Polaków (dotyczy to nie tylko tych mieszkających na terenie kraju, ale każdej osoby, związanej energetycznie z Polską, a więc także Polaków poza granicami) realnie wchodzi na wyższy poziom rozwoju i zaczyna manifestować rzeczywistość Nowej Ziemi.

Ponieważ kluczową wibracją jest tutaj wibracja braterstwa i jedności, będziemy w najbliższych tygodniach świadkami lawinowo rosnącej współpracy w kolejnych obszarach życia. O temacie współpracy sygnalizowałam już w raporcie czerwcowym, ale wtedy były to dopiero początki. Teraz proces nabiera już masowego charakteru. W najbliższych tygodniach będziemy świadkami jednoczenia się i mobilizacji różnych środowisk zawodowych, społecznych, kulturowych i terytorialnych. Pojawią się również zupełnie nowe osoby, które spontanicznie „staną do swoich ról”. Ról liderów lub ekspertów. Czeka nas naprawdę piękny czas. Warto więc śledzić nadchodzące wydarzenia. Kluczowa natomiast jest intencja. Jeśli więc ktoś czuje z serca, że jest gotowy wejść w działania dla dobra wszystkich, to teraz jest najlepszy ku temu czas.

Na skutek tych wspólnych działań pojawi się bardzo silne pole, już nie do rozbicia przez niskowibracyjne struktury. Choć oczywiście druga strona będzie podejmować coraz bardziej absurdalne działania, by do tych zmian nie dopuścić. Interesujące jest jednak to, że jednocześnie ona doskonale zdaje sobie już sprawę, że przegrała. Piszę o istniejącym jeszcze dualizmie bez oceny, a wyłącznie po to, by zrozumieć zachodzący proces.

Zawsze gdy pojawiają się dwa bieguny (a póki co jeszcze funkcjonujemy w rzeczywistości dualnej), to w pewnym momencie dochodzi do ich spotkania. Przypomina to spotkanie punktów o przeciwstawnych potencjałach, które nastanie – na skutek takiego spotkania – potrzebują wejść w stan doskonałej równowagi. I Polskę czeka prawdziwe spotkanie jasnej i ciemnej strony, tym razem w przestrzeni materialnej. Tak też będzie w najbliższych tygodniach, więc można przygotować się na pojawienie się szeregu mocnych wydarzeń (dotyczących całego kraju), które odwrócą o 180 stopni bieg zdarzeń w materii. Zdarzenia te dodatkowo wzmocnią chęć i potrzebę łączenia się ludzi i współpracę na rzecz wolności wszystkich.

Jeśli ktoś spodziewa się rewolucji będzie jednak zawiedziony, ponieważ zmiana będzie zachodzić pokojowo, w oparciu o wyższy poziom świadomości i wibrację Prawdy. Najważniejsze jest też to, że kluczem w obliczu wszystkich nadchodzących wydarzeń jest utrzymanie własnej wysokiej wibracji (miłości, szacunku, świadomości jedności – zamiast złości, pogardy dla drugiej strony czy lęku, bo to drugie tę niskowibracyjną stroną zasila), ponieważ to wibracja jest czynnikiem krytycznym, by zmiana zaszła szybko i skutecznie, a stare struktury (szczególnie rządowe) mogły ulec dezintegracji. Tę wysoką wibrację można utrzymać, gdy człowiek zwrócony jest ku swojemu wnętrzu. Dlatego warto skończyć ze skupianiem uwagi na niskowibracyjnych wydarzeniach zewnętrznych, tym co postanawia „rząd”, krytykowaniu istniejących struktur czy na poszukiwaniu własnego spokoju na zewnątrz siebie. To nie jest ten kierunek.

e-mail: profil.architektura@gmail.com

Anna Architektura

Od redakcji: Ten artykuł jest kopią ze strony https://architekturaosobowosci.wordpress.com/

  1. […] Z ogromną radością w sercu piszę ten tekst na podstawie informacji, które spłynęły w ostatnim czasie. Wchodzimy właśnie w ostatnie trzy miesiące roku, które będą obfitowały w dużo wydarzeń, nie tylko w przestrzeni energetycznej, ale – przede wszystkim – w … Czytaj więcej […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.