Home » nauka » Projekt nauczania Dzieci na zasadach słowiańskich

Projekt nauczania Dzieci na zasadach słowiańskich

W ciągu kilku-kilkunastu lat nauczanie w przestrzeni polskiej przejdzie całkowite przeobrażenie, a nowy jego charakter sprawi, że szkoły w Wolnym Lechistanie będą mieć zupełnie inny program – nie-program – dla uczniów. Może być on zbieżny z naszą wizją, opartą o obyczaje i świętości Przodków:

     –  4-5 godzin nauki dziennie. Pierwsze zajęcia nie mogą zaczynać się w trybie rygoru: zbyt wczesną porą (sen to podpora energii i zdrowia), a ostatnie kończyć zbyt późno. Wypychanie Dzieci do szkół z łóżek to akt restrykcji i patologii. Pierwszym prawem wszelkich decyzji Narodu i jego urzędów (dopóki takowe będą istnieć) staje się  nieodwracalnie ochrona dzieci i Rodzin. Każdy projekt zatem opiera się o taki wyjściowy priorytet jako o świętość ojczystą. Uczniowie nie są już przeciążani w czasie nauką, a teoretyczne zajęcia mają szybsze przerwy na poprawę krążenia poprzez ruch, bosegę oraz ćwiczenia oddechowe.

 – więcej zajęć sportowych, w tym gimnastyka słowiańska, ćwiczenia energetyczne, oddechowe i medytacyjne.

     – interakcja z Przyrodą, w tym nauka pobierania energii, uzdrawiania i zasilania funkcji organizmu energią drzew, wpajanie miłości i obowiązku/przywileju ochrony/współistnienia ze zwierzętami i roślinami.

  – nauczanie dzieci tylko przedmiotów zaakceptowanych przez nie same i ich Rodziców, jako współgrających z ich intuicją, potrzebą chwili i ujawnionymi zdolnościami. Dotyczy to także języków obcych, na których ciąży wmanipulowana presja „nowoczesności, światowości i dobrej pracy”. Lach ma naturalną powinność opanowania tylko języka rodzimego, a znajomość lub nieznajomość obcych języków nie ma żadnego wpływu na status społeczny i finansowy. Jest to jedynie kwestia indywidualnych skłonności i pragnień.

     – nauczanie dzieci przedmiotów całkowicie oczyszczonych z manipulacji i kłamstw oraz uzupełnienie ich o pełne wartości (na przykład fizyka kwantowa).

     – nauczanie od energiach, świętej geometrii, metodach samoochrony.

  – nauczanie telegonii jako wedyjskich zasad zachowania czystości i siły rasowej i zapewnienia potomstwu pełni potencjału biologicznego i duchowego. Jednocześnie wpajany jest szacunek – i pielęgnowana wrodzona życzliwość – do wszelkich innych ras, narodów, gatunków jako współmieszkańców wspólnego Domu, Ziemi, stanowiących cudowną, różnorodną, boską kompozycję fizycznej i energetycznej Pełni.

     – nauczanie rodzimej mitologii, i sukcesywnie odkrywanej, prawdziwej historii Narodu Lechickiego i Wolnej Słowiańszczyzny, obejmującej starożytność i resety, i sukcesywnie ujawniane artefakty. Ponadto obce mitologie są już wycofane z programu nauczania i używane tylko po części jako przykład porównawczy wobec rodzimej mitologii (na przykład jasność i harmonia mitologii i świata Słowian przeciw mroczności i prawom obcej cywilizacji widocznych w mitologii i świecie starożytnych Egipcjan). Samo przyswajanie mitologii ma charakter filtrowania w celu wydobycia informacji w niej zakodowanej.

 – nauczanie o ewolucji Ludzkości i rasach kosmicznych, oraz wszelkich siłach Światła i Ciemności mających udział w tej ewolucji.

     – całkowity brak religii i modelowania zachowań seksualnych i konstrukcyjnych w tworzeniu związku, małżeństwa, Rodziny. Za wpojenie swym Dzieciom zasad budowania więzi, intymnych relacji i konstruowania odpowiedzialnej Rodziny i wychowywania w miłości potomstwa, odpowiedzialni są Rodzice – a nie system i jego szkoły, psychologowie, pedagodzy, seksuolodzy i inni tak zwani fachowcy, co w gruncie rzeczy stanowiło rozkręcającą się machinę, odbierającą ludziom Prawo Wolnej Woli, odpowiedzialność za swe czyny, odwagę samorealizacji i weryfikacji rzeczywistych praw Życia.

     – brak ocen, nagród i świadectw jako czynników dzielących klasę i sprzecznych z wartościami Słowian (jedność, życzliwość, współpraca). Radością generowaną przez program szkolny jest już tylko radość z samego rozwijania wyobraźni, wiedzy i zdolności oraz wspólnego w tym uczestniczenia z innymi uczniami i nauczycielami.

     – brak zadań domowych i przynoszenia do szkoły przedmiotów związanych z nauką – w ochronie poziomu zdrowia i energii, sprężystości kręgosłupa oraz czasu rodzinnego Dzieci.

       – samodzielne projekty i kreowanie. Uczniowie ćwiczą zmysł tworzenia nawet przy zadaniu zaprojektowania domu czy ogrodu (i wszelkich innych), bez podsuwania/sugerowania rozwiązań i tak zwanych autorytetów. Ingerencja nauczyciela jest zminimalizowana do niezbędnej rady i sugestii. W ten sposób program zamiast gasić radość i odwagę indywidualnego tworzenia – podsyca je w każdym lechickim Dziecku.

     Tak zreformowana szkoła w naszej Ojczyźnie jest nie tylko możliwa, ale stanowi naturalne następstwo wyzwolenia. W Wolnym Kraju wszystkich uszczęśliwia radość Dzieci: radość z poczucia życia, poczucia rozwoju, poczucia bezpieczeństwa, poczucia troski i życzliwości z wszech stron. 
     Wychowanie do życia w rodzinie i projekty grożące seksualizacją zostaną wycofane. Ci, którzy piszą o „ciemnogrodzie”, nie pojmują właściwie tego słowa, gdyż ciemnogród sprowadził na ziemie Słowian właśnie skryty okupant, wytrącając nam z rąk nasze naturalne prawa i przywileje. Jedno z nich dotyczy prawa Rodu do kształtowania swych Dzieci według własnych ustalonych wartości i czystości duchowej – co jest obecnie zanieczyszczone seksualizacją.
     
     Jednak to nie wszystko w kwestii reform szkolnictwa: wolna ewolucja Słowian poprowadzi sferę nauczania do stadium finałowego, które będzie oznaczać całkowitą wolność dusz zrodzonych w naszej Ojczyźnie i skupionych na nieograniczonym radosnym rozwoju i nabywaniu pełnej Mocy, w tym zdolności ponadzmysłowych. Edukacja będzie utrzymana w harmonijnym balansie między przyswajaniem technologii, a rozwijaniem zdolności manualnych i rękodzieła – to ostatnie bowiem rezonuje z fenomenalną doskonałością ciała Istoty Boskiej (człowieka).
     Finałowe stadium w Lechistanie oznacza całkowitą kasacją żłobków, przedszkoli i szkół, jako wygenerowanych systemowo instytucji. Funkcjonowały one wobec patologii przeciążenia Rodziców godzinami pracy i ograniczały ich wpływ na rozwój potomstwa i napełnianie go poczuciem miłości i ochrony. Rozwinięte zdolności intuicji i poziom wibracji i Mocy sprawi, że każde Dziecko zostanie skierowane odgórnie do przypisanego sobie nauczyciela – albo będzie nabywać Wedy we własnym domu. Mogą też funkcjonować specjalistyczne uczelnie na wedyjskich zasadach dla młodzieży szukającej umiejętności (i samospełnienia) odmiennych od przekazanych przez Ród czy osobistego nauczyciela.
Należy podkreślić, że nowe prawa nauczania oznaczają całkowite uwolnienie Dzieci i ich Rodziców od presji finansowej, co do tej pory stanowiło patologiczne piętno przy wybieraniu szkoły lub specjalizacji (często nierezonującej z duszą ucznia). Nikt więcej nie powie swemu Dziecku, że jego wybór jest niedobry, bo nie przyniesie profitu. Stanie się to dzięki wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego i gwarancji zdrowego domu i zdrowego wyżywienia dla wszystkich. Każdy Ród będzie zasobny w środki finansowe, niezależnie od tego, jakie umiejętności i wiedzę posiądą jego członkowie, ani od tego, czy, ile czasu i w jakim zawodzie będą pracować.
 Uczeń nowych czasów nie jest programowany w dosłownym sensie – a taki tryb zapewnia porządek masońsko-babiloński. Uczeń wolny od systemu rozwija się zgodnie ze swą intuicją i pragnieniem, przy czym nikt nigdy nie oceni ani tego efektów, ani samych wyborów. Nauczanie programowe ewolucyjnie przejdzie w nauczanie intuicyjne. Dzieci wolne od zamykania w żłobkach, przedszkolach i szkołach, zyskają na czasie do samodzielnej obserwacji Przyrody i przyswajania praw Życia, jednocześnie poszerzając swoje zdolności kreacji. Co zaś istotne: pewne umiejętności Laszęta będą rozwijać całkowicie samodzielnie, czytając z serca, pamięci DNA i Przestrzeni – na przykład komunikację z drzewami, minerałami czy zwierzętami. Takie Dzieci będą błogosławieństwem i radością nie tylko Rodziców, ale nas wszystkich, całego wolnego, mocnego Narodu. Czego wszystkim życzymy.

     PRAWA WOLNYCH LACHÓW DOTYCZĄCE EDUKACJI: 
     
     1. Szkoła/nauczyciel domowy uczą dziecko tylko tego, czego ono samo pragnie i na co zgodę wyrażają jego Rodzice.
     2. Uczeń nie ma obowiązku przyswajania i zapamiętywania żadnego z przekazów szkolnych. 
     3. Wszystkie przekazy szkolne są jedynie dobrowolnym wsparciem i uzupełnieniem nauk dawanych Dzieciom w domu przez ich Rodziny. 
    4. Poziom wykształcenia i specjalizacje nie warunkują w żaden sposób finansowego i społecznego statusu, ponieważ życie w bogactwie i wolności gwarantuje prawo naturalne Wolnych Istot Narodu Lechickiego.

    5. Dziecko w dowolnym momencie może zgłosić potrzebę opuszczenia szkoły, aby znaleźć się pod opieką Rodziców. Należy pamiętać, że jego upodobanie do szkoły i nauki na jej zasadach może kompletnie rezonować tylko jednoczesnym brakiem rygoru (sztywno ustalonej separacji z Rodziną) i niezachwianym poczuciem pieczy ze strony Dzieci.

    Jeśli nasz projekt w jakiś sposób zasili inne i wkomponuje się w nowe nauczanie Dzieci w Polsce, będzie to tylko zaszczytem i radością. Darz Bór Rodom Lechickim i Rodzinom całej uwalnianej planety – 

    Czcibor i Dobromiła

    PROJEKT NAUCZANIA DZIECI NA ZASADACH SŁOWIAŃSKICH spisaliśmy w roku 2020, zawierając go w artykule Upadek szkolnictwa babilońsko-masońskiego, a reformy nauczania według wartości i praw słowiańskich – https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/upadek-szkolnictwa-babilonsko.html

 

Rodzice uczą podstaw i praw Życia: empatii, życzliwości, opiekuńczości, współdziałania, szacunku, otwartości i odwagi prób. Szkoła jest uzupełnieniem – wspierającym rozwój talentów Dzieci i ich potencjału pracy wspólnej. 

Małe grupy, empatyczni i odpowiedzialni nauczyciele, łącze z Przyrodą i minimalne ingerencje w radosne, intuicyjne projekty Dzieci – to bliska przyszłość edukacji słowiańskiej: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.