Home » medycyna » Raport francuskich oficerów

Raport francuskich oficerów

wpis w: medycyna, NWO, Plandemia 0

Odkrycia raportu śledczego

Otrzymałem dzisiaj film, w którym omawiany jest ujawniony "Raport śledczy w sprawie pandemii COVID-19" oficerów francuskiej armii rezerwowej. Jego treść jest szokująca, mimo, iż intuicyjnie wiem, co czeka ludzkość jeśli nie weźmie sprawy w swoje ręce.

Nie chce tego komentować. Raport omawia najpierw historię, która doprowadziła do dzisiejszego stanu i krok po kroku ujawnia etapy, które miały już miejsce i te etapy, które czekają nas niebawem - o ile nie ruszymy tylków i nie powiemy dość!

APEL DO WSZYSTKICH!

Nie dajcie się zaszczepić na SARS-Cov-2! Nie dajcie zaszczepić Waszych dzieci! Ta szczepionka jest inna od wszystkich poprzednich. Wielu zaszczepionych umrze, wielu będzie do końca swych dni miało niezrozumiałe i nieuleczalne "choroby". A wszyscy zostaną poddani zmianom genetycznym. 

Wytrzymajcie do 21-22 grudnia! W tym czasie będą zaatakowane najpierw dzieci, pod pretesktem szkolnych "zakażeń". Jest przygotowane "prawo" (w cudzysłowiu - bo bezprawne), pozwalające na zabieranie Wam dzieci i ich izolację bez Waszej zgody! Te dzieci będą przymusowo szczepione w specjalnych obozach. Dokonany zostanie totalny lockdown, aby zmusić nas do wyboru: albo nie przeżyjesz z braku wszystkiego, albo dasz się zaszczepić i dostaniesz to, co pozwoli ci przeżyć.

Nie straszę, te informacje nadchodzą do mnie z wielu stron, w tym i od oficerów służb specjalnych, wojskowych i lekarzy.

Obok zamieszczam film przetłumaczony przez Ulę, dość trudny w odbiorze, ale trzeba go zobaczyć i przesłuchać. Omawia tytułowy Raport Śledczy Oficerów Francuskiej Armii Rezerwowej.

Tuż poniżej zamieszczam Raport Francuskich Oficerów w wersji angielskiej (skrót + całość w PDF)

Ziggy

 

THE SURPRISING APPROACH OF DR TALL SCHALLER”, s. 89: „Wiele osób i instytucji ostrzega przed specjalną naturą tej szczepionki, która będzie proponowana lub nawet narzucona i że ona wydaje się być prawdziwym celem tego dziwnego wirusa”.

s.90: „Executive Director of the World Health Organization's Health Emergency Programme is considering, in order to combat the coronavirus, organizing home visits to remove family members who may be infected. He does not say how we will know if there are infected people in homes, since the tests are not reliable, but we know we will have to go get them.”

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia w ramach Programu nagłej konieczności ratowania zdrowia, żeby zatrzymać wirusa, będzie organizować wizyty domowe, żeby zabrać członków rodziny, którzy mogą być zakażeni. Nie powiedział w jaki sposób będziemy wiedzieli, czy są zakażeni, skoro testy są niewiarygodne, ale będziemy musieli je wykonać.

To przypomina historię z czasów m.in. II wojny światowej:

„the abominable story of children abducted for their own good at the end of the 19th century and also during the Second World War: many parents were later unable to retrieve their children and it took time to find out about all the sexual abuse, beatings, ill-treatment and slavery in mines that were committed for the benefit of these “good intentions”.

Dzieci były zabierane rodzicom, a potem wielu rodziców nie było w stanie odzyskać swoich dzieci i zajęło sporo czasu, żeby się dowiedzieli o wykorzystywaniu seksualnym, biciu, maltretowaniu i niewolnictwie popełnionych w ramach „dobrych intencji”.

A FUMIGATION OPERATION?

ELECTROMAGNETIC WEAPONS FOR A SILENT WAR”, s. 91: „PCR test nie ma na celu wykrywania obecności wirusa, ale tylko <<materiału genetycznego>> (…). Mimo to testowane osoby są diagnozowane jako zainfekowane przez covid i jako powód ich ewentualnej śmierci jest podawany covid (…) Wynalazca tego testu powiedział: <<Ten test nie powinien być używany do diagnozowania chorób zakaźnych>>”.

  1. 94: „5G is a much larger power of electromagnetic energy than what we have seen before.

(...) The human body is an electromagnetic field.(…) And in this period of restriction justified by this "virus", we see 5G being installed in more and more places. Each rise in the level of radiation results in an epidemic.”

5G jest znacznie większą mocą energii elektromagnetycznej niż widzieliśmy kiedykolwiek wcześniej. Ludzkie ciało jest polem elektromagnetycznym. (…) I w czasie, gdy restrykcje były uzasadnione tym „wirusem”, 5G było instalowane w coraz większej ilości miejsc. Każdy wzrost w poziomie promieniowania skutkuje epidemią.

„VACCINE AND ELECTRONIC CHIP” s. 98: "those who refuse to be implanted will no longer be able to sell or buy anything and will be completely marginalized. (...) This is clearly an electronic enslavement of humanity"

„ci, którzy odmówią przyjęcia szczepionki nie będą mogli dłużej sprzedawać ani kupować i zostaną całkowicie zmarginalizowani. (…) To jest oczywiste przekształcenie ludzkości w niewolników”.

 

„FAILING ETHICS s. 104: we cannot exclude or ignore the fact that this virus and the accompanying vaccine were created for the purpose of population reduction and for the purpose of engaging peoples in a programme of electronic serfdom.”

Nie możemy wykluczyć ani zignorować faktu, że ten wirus i towarzysząca szczepionka były wykreowane w celu redukcji populacji i w celu zaangażowania ludzi w program elektronicznego zniewolenia.

 

„ANALYSIS” s. 105: „the Investigation Group that carried out this study  would like to affirm with conviction that this virus does not appear to be of natural origin and that it is unlikely that its spread is accidental”

Grupa Śledcza, która prowadziła to śledztwo, chciałaby potwierdzić z przekonaniem, że ten wirus raczej nie jest naturalnego pochodzenia oraz jest mało prawdopodobne, że jego rozprzestrzenianie się jest przypadkowe.

  1. 106:the pathogenic power of this very complex virus, which seems to have benefited from the advances of molecular biology, is awakened by the generalization of 5G mobile phone antennas (…)”

Chorobotwórcza siła tego bardzo złożonego wirusa, który wydaje się korzystać z postępów biologii molekularnej, jest obudzona przez dobudowanie telefonicznych anten 5G.

"a potentially effective early treatment stands in the way of the billion-dollar global vaccination strategy being pursued by numerous governments, pharmaceutical companies and vaccine investor Bill Gates. Directors of vaccine companies have already made about one billion dollars with stock and option gains alone, even without yet delivering a vaccine."  - the "swiss doctor on covid 19" side below, section "On the treatment of Covid-19":

„potencjalnie efektywne wczesne leczenie stoi w sprzeczności z wartą miliardy dolarów globalną strategią szczepionek, która jest promowana przez liczne rządy, firmy farmaceutyczne i inwestora w szczepionki – Billa Gatesa. Dyrektorzy spółek dostarczających szczepionki już zarobili ok. miliarda dolarów na akcjach i opcjach, nawet nie dostarczając szczepionki” – na stronie "swiss doctor on covid 19" poniżej, w sekcji "On the treatment of Covid-19":

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

Poniżej trochę informacji o wirusie w j. polskim:

https://swprs.org/fakty-o-covid-19/

Nanopatolog, profesor dr Stefano Montanari o koronawirusie i szczepionkach:

https://gmnotizie.com/2020/03/25/coronavirus-montanari-szczepionka-to-wielki-przekret/

Noblista Włodzimierz Skalik: testy na koronawirusa nie służą wykrywaniu zakażenia, bo zostały wyprodukowane w innych celach:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3497386410312461&id=100001234084873

Ratownik medyczny o koronawirusie; testy nie są przeznaczone do diagnostyki, za stwierdzenie u pacjenta covid-19 tudzież podłączenie pacjenta do respiratora szpitale są korumpowane:

https://wolnemedia.net/ratownik-medyczny-o-pandemii-koronawirusa/?fbclid=IwAR1fpCxFnxzC4tpHc634wbblhDvbK0zgMIFjx65Q3zTRNV8NGrxKkTaW9uc

Kierownik oddziału zakaźnego o szkodliwości masek:

https://cai24.pl/polska/12426/ordynator-oddzialu-zakaznego-ostrzega-ze-maseczke-mozna-nosic-przez-15-minut-wskazuje-co-dzieje-sie-pozniej/

Informacje o dotychczasowych rezultatach szczepionek Gatesa; powikłania zdrowotne i zgony:

https://www.zerohedge.com/health/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-agenda-scathing-report?fbclid=IwAR2J3OMy3Mu2B5LxV9AEiSXm4XRJ9W_H7yw42O2lF1rzjYOxevvXUEOMxVk

Bill Gates oskarżany w Kongresie USA o nielegalne działania zmierzające do kontroli populacji oraz przestępcze działania polskich „elit”:

https://www.citizengo.org/pl/180277-wzywamy-srodowiska-prokuratorskie-i-sedziowskie-do-pilnego-przygotowania-aktu-oskarzenia-i?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign&utm_content=typage&tcid=75561214&fbclid=IwAR0obRkuhXKPzqIjk-RRm8BIZN2XCPnZqvX09Mr36SUZfVj4KU2dNSKAteo

10.04.20 Robert Kennedy wystosował do Białego Domu petycję o śledztwo przeciwko Billowi i Melindzie Gates za medyczną zbrodnię przeciwko ludzkości:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Pozew Belgów, sprawa zaczęła się na początku września 2020:

https://robertbrzoza.pl/post/setki-rozgniewanych-belgow-stawia-przed-sadem-billa-gatesa-belgie-i-brytyjskiego-epidemiologa

https://www.viruswaanzin.be/

Wydarzenia i informacje:

https://www.facebook.com/ghniezaleznyobywatel/

Walczy z lockdownem:

www.stopcovid1984.pl

https://www.facebook.com/groups/713059226153968/events

Jeśli te grupy znikną albo facebook zostanie ocenzurowany, pojawiały się tam wpisy o przeniesieniu się na

https://polfejs.net/

lub

telegram:

https://t.me/stopcovid1984?fbclid=IwAR3qCzI84yVblZkzZlVWHcdAA_harlYAQg3W9b3I9cg0RWi7qfaB1smwB7M

Prawdziwe informacje o plandemii można znaleźć również tu:

https://wrealu24.tv/

Konfederacja doprowadziła do wycofania ustawy o przekraczaniu obowiązków służbowych lub przepisów w imię walki z covid (który jest niegroźny). Innymi słowy: obroniła nas przed postępującym bezprawiem:

https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/posts/2402528616720401

Potrzebujemy dobrych prawników i nieprzekupnych sędziów, żeby sprawcy tych zbrodni zostali osądzeni i skazani. Już z samego braku dostępu do lekarza część starszych / schorowanych osób zmarło. Kolejne osoby – z powodu depresji i innych chorób psychicznych związanych z rozsiewaniem strachu, terroru, ograniczaniem wolności.

Wiele firm upadło z powodu narzuconych obostrzeń, które były rezultatem niewłaściwych decyzji (drastyczne, zbyt daleko idące środki „zaradcze” dla tzw. dobra ludności). Ktoś podjął te decyzje; prawdopodobnie świadomie i celowo.

Odkrycia raportu

 

Tutaj całość raportu w jęzku angielskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.